ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

Προγράμματα διδασκαλίας προσαρμοσμένα στις ανάγκες ενηλίκων.Στοχευμένη διδασκαλία με σκοπό τη γρήγορη και αποτελεσματική εκμάθηση της ξένης γλώσσας.
Μειωμένες τιμές για φοιτητές και επαγγελματίες.